Anna Kupisz-Cichosz

Przedsiębiorca, Ekonomista, Psycholog, Mentor i Coach oraz Trener Biznesu, zawodowy negocjator, współwłaścicielka oraz Dyrektor Zarządzający Softway Ltd., Członek Rady Fundatorów oraz Prezes Zarządu fundacji w ramach, której powołałam do życia ogólnopolska inicjatywę FIRMA JEST KOBIETĄ, Doradca Zarządu KTC Partners sp. z o.o., Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu i Coachingu.

Autorka książek „Własna Firma dla Pań. Krótki kurs biznesu dla każdej z nas” oraz „Moja pasja moją firmą, czyli jak szybko rozłożyć na łopatki lub wznieść na wyżyny sukcesu własny biznes”.

Łączę wykształcenie ekonomiczne (Szkoła Główna Handlowa, Johannes Gutenberg Uniwersität), psychologiczne (Uniwersytet Warszawski), doświadczenie korporacyjne oraz doświadczenie z budowania biznesów swoich i klientów w spółce Softway Ltd.

Ukończyłam wiodącą na polskim rynku Szkołę Coachów Grupy Trop oraz Szkołę Trenerów Biznesu Grupy TROP, akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem absolwentką autorskiego programu Grupy Trop U!Lider, który obecnie współprowadzę.

Ponadto jestem absolwentką studiów magisterskich:

  • Specjalizacji Wspieranie Rozwoju Osobowości (Specjalizacji Trenerskiej i Coachingowej) na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Specjalizacji Negocjacyjnej oraz Specjalizacji Europejskiej kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Szkoły Głównej Handlowej (część studiów odbyła w Johannes Gutenberg-Universität Mainz w Niemczech).

Już w trakcie studiów zdobywałam pierwsze doświadczenia związane z prowadzeniem własnego biznesu. Bezpośrednio po ukończeniu nauki na SGH, rozpoczęłam kolejny kierunek na wydziale Psychologii UW, jednocześnie podejmując pracę w międzynarodowej korporacji. Wykonywałam obowiązki zarówno członka zespołu jak i project managera. Jednak szybko przekonałam się, że moje miejsce jest poza korporacją i poza ramami etatu.

Wspieram oraz pomagam przedsiębiorcom rozwijać ich biznesy, budując z nimi strategie rynkowe dla ich firm i pracując nad przekonaniami utrudniającymi ich wdrożenie. Organizuję własne seminaria, warsztaty i webinary o zasięgu ogólnopolskim.

Od 5 lat czynnie uczestniczę w wydarzeniach dla przedsiębiorczych kobiet. Jestem prelegentką konferencji: Wzlot Kobiet oraz Wielka Wymiana Kontaktów. Pomogłam rozwinąć firmy ponad 100 kobietom, z ponad 500 konsultowałam rozwój ich biznesu.

Prywatnie jestem mamą dwóch rozbrykanych chłopców i żoną przedsiębiorczego wizjonera, któremu tylko zdarza się chodzić po ziemi.